Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Duplikat Książeczki Wojskowej można uzyskać w sposób:

 • Wypełnić Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej pobierz...
 • Dokonać wpłaty w kwocie 28 zł na podany nr rachunku banku Urzędu Miejskiego w Giżycku :
  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306  w PKO S.A  i dołączyć do wniosku orginał wpłaty.
 • Wnosek z potwierdzeniem opłaty można złozyć osobiście lub przesłać pocztą.
 • Donieść do WKU jedno zdjęcie o rozmiarze 3x4.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP