Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania


Zadaniem priorytetowym realizowanym przez WKU jest nabór ochotników do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Tworzą je żołnierze, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

 1. Zabezpieczenie pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych i jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 2. Administrowanie zasobami rezerw osobowych, środkami transportowymi i maszynami;
 3. Współdziałanie z administracją publiczną w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 4. Współdziałanie z dowódcami uzupełnianych jednostek wojskowych w zakresie uzupełniania żołnierzami rezerwy oraz świadczeniami na rzecz obrony.

Zasięg działania:
Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar czterech powiatów północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego tj. powiatu: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego.

Mapa_zasięgu

Łącznie obszar o powierzchni 365 010 ha, zamieszkały przez około 157 tys. ludności.

Administracyjnie obejmuje:

 1. Powiat giżycki z siedzibą władz w Giżycku, obejmujący: miasto Giżycko, gminę miejska Ryn oraz gminy wiejskie : Kruklanki, Miłki, Wydminy;
 2. Powiat gołdapski z siedzibą władz w Gołdapi, obejmujący gminy: gminę miejska Gołdap oraz gminy wiejskie : Banie Mazurskie, Dubeninki
 3. Powiat mrągowski z siedzibą władz w Mrągowie, obejmujący: miasto Mrągowo, gminę miejska Mikołajki oraz gmina wiejska: Piecki, Sorkwity;
 4. Powiat węgorzewski z siedzibą władz w Węgorzewie, obejmujący gminę miejska Węgorzewo oraz gminy wiejskie Budry, Pozezdrze;
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP