Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WZORY DOKUMENTÓW

 

PDF 

Deklaracja ochotniczego przyjęcia przydziału mobilizacyjnego do jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej

 DOC

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

 PDF

Wniosek o Narodowe Siły Rezerwy
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych

 PDF

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej
Żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych zawodowych

 PDF

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej
Żołnierzy rezerwy w korpusie podoficerów zawodowych

 PDF

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej
Żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów zawodowych

 PDF

Życiorys

 DOC

WNIOSEK  - o zaświadczenie o służbie wojskowej

 DOC

WNIOSEK -o zaświadczenie o służbie wojskowej-  dla osób stale zamieszkujacych za granicą

 PDF

Zawiadomienie o zmianie zameldowania

 DOC

Życiorys ( CV) - dotyczący ogłoszeń o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej

 DOC

Oświadczenie dotyczące ogłoszeń o naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej

 DOC

Odwołanie do Karty Powołania 

PDF

WNIOSEK o zaświadczenie o służbie wojskowej -  do renty rodzinnej dla osób stale zamieszkujacych za granicą

 DOC

 

Wniosek o wydanie duplikatu Książeczki Wojskowej

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP