Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wzory dokumentów

Wnioski o pomoc rekonwersyjna można pobrać na stronie : Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl