Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

Formowanie i zmiany organizacyjne
Początki administracji wojskowej na Warmii i Mazurach sięgają 1945 roku. Podstawą jej tworzenia był Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 sierpnia 1945 roku, kiedy to, na obszarze dawnych Prus Wschodnich, zostało sformowanych siedem Rejonowych Komend Uzupełnień w takich miastach jak: Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olecko, Olsztyn, Ostróda i Pisz. W roku 1989 Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej przeniesiono Wojskową Komendę Uzupełnień z Olecka do Giżycka, zmieniając jednocześnie jej nazwę i zasięg terytorialny. 1 stycznia 1999 roku dokonano zasadniczej zmiany ustrojowej państwa. Giżycko umieszczono w granicach województwa warmińsko–mazurskiego. Wprowadzenie reformy administracyjnej kraju przyniosło kolejne zmiany w strukturze administracji wojskowej. Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej utworzono 16 wojewódzkich sztabów wojskowych, ustalono ich siedziby i terytorialny zasięg działania. W konsekwencji WKU w Giżycku została podporządkowana Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie. Terytorialny zasięg działania WKU objął powiaty: giżycki i mrągowski. Kolejnym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniono terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. 1 stycznia 2002 r. obszar administrowany został poszerzony o powiaty: gołdapski i węgorzewski.

 Komendanci WKU Giżycko:
 • płk Sławomir May (1989–1997)
 • ppłk Roman Chojecki (1997–2002 )
 • mjr Lech Karbownik (cz.p.o.)
 • ppłk Ryszard Pukas (2003–2007)
 • mjr Marek Świętochowski (cz.p.o.)
 • ppłk Adam Krystowczyk (2007–2011)
 • mjr Marek Świętochowski (cz.p.o.)
 • ppłk Tomasz Koprowski (od 2011)
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP