Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SPRAWOZDANIE PM-1

Badaniem statystycznym pt. „PM-1 Roczne Sprawozdanie o pojazdach i maszynach” objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.
 
Dane należy przesłać do WKU w Giżycku w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 stycznia 2019 roku w jednej z wybranych form:

 1. Elektronicznej (preferowanej) pobierając plik Microsoft Word z załączników poniżej, wypełniając 
  go i odsyłając na adres  E-mail:m.skaznik@ron.mil.pl
 2. Papierowej wypełniając i odsyłając załączony formularz na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 7


Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

W sprawozdaniu należy ująć będące w posiadaniu (w tym również wydzierżawione, wynajmowane, będące w leasingu):

 • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy);
 • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze, sprężarki powietrza itd.

WAŻNE! Podczas wypełniania Działu 2. pt. Pojazdy i Maszyny:

 • kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o „Wykaz Indeksów ITS” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • należy również wykazać wszystkie przyczepy (naczepy);
 • w kol. 9 wpisać jednostkę charakteryzującą, odpowiednio dla danego pojazdu, przyczepy, maszyny np. cysterna - pojemność, żuraw, wózek widłowy - udźwig, ładowarka - pojemność łyżki, agregat prądotwórczy -  moc, itp.;
 • w przypadku pojazdów, przyczep posiadających dodatkowe urządzenia, wyposażenia, zabudowy np. HIAB, HDS proszę o wpisanie takiej informacji w kol. 7

Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju  posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany. 
Sprawozdanie PM- 1 jest obowiązkowe.

Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Giżycku
pokój Nr 108, telefon 261 335 574.

Przykłąd wypełnionego wniosku PM-1

Gotowy do wypełnienia wniosek PM-1 

Wykaz ITS

 

Badaniem statystycznym pt. „PM-1 Roczne Sprawozdanie o pojazdach i maszynach” objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

 

Dane należy przesłać do WKU w Giżycku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku w jednej z wybranych form:

1.      Elektronicznej (preferowanej) pobierając plik Microsoft Word z załączników poniżej, wypełniając go i odsyłając na adres  E-mail:

m.skaznik@ron.mil.pl

2.      Papierowej wypełniając i odsyłając załączony formularz na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 7


Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej.


Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.


W sprawozdaniu należy ująć będące w posiadaniu (w tym również wydzierżawione, wynajmowane, będące w leasingu):

 • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy);
 • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze, sprężarki powietrza itd.


WAŻNE! Podczas wypełniania Działu 2. pt. Pojazdy i Maszyny:

 • kol. 2 Identyfikator wg ITS należy podać w oparciu o „Wykaz Indeksów ITS” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • należy również wykazać wszystkie przyczepy (naczepy);
 • w kol. 9 wpisać jednostkę charakteryzującą, odpowiednio dla danego pojazdu, przyczepy, maszyny np. cysterna - pojemność, żuraw, wózek widłowy - udźwig, ładowarka - pojemność łyżki, agregat prądotwórczy -  moc, itp.;
 • w przypadku pojazdów, przyczep posiadających dodatkowe urządzenia, wyposażenia, zabudowy np. HIAB, HDS proszę o wpisanie takiej informacji w kol. 7


Zgodnie z §14 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju  posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

Sprawozdanie PM- 1 jest obowiązkowe Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Giżycku
pokój Nr 108, telefon 261 335 574.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP