Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury powołania

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  • odpis, uwierzytelnione kopie, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • odpis, uwierzytelnione kopie, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów potwierdzajace posiadane kwalifikacje (np. prawojazdy, certyfikaty jezykowe, kursy, specjalizacje zawodowe, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu).

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP