Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korzyści ze służby

 Żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych oferujemy:

 • trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji;
 • w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej;
 • zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • dodatki motywacyjne;
 • prawo do nagród;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;
 • możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej;
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP