Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

PROCEDURY POWOŁYWANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W korpusie podoficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej powołuje się:

  • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
  • podoficera rezerwy, posiadającego ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Żołnierze odbywający służbę wojskową  ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają pisemny wniosek do komendanta szkoły podoficerskiej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Osoba ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa pisemny wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej.

Wniosek

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP