Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
 • Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP
  Tel. 261 845 599, 261 845 512, fax 261 840 432
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
  10-702 Olsztyn, al. Warszawska 96
  Tel. 261 321 836, 261 321 838, 261 321 841, 261 321 845, 261 321 846, fax: 261 321 834, kom. 723 663 272,
  oazolsztyn@ron.mil.pl

 • Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie
  10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 96
  Tel. 261 321 533
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP