Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30

CENTRALA TELEFONICZNA
tel. 261 335 573, e-mail: wkugizycko@ron.mil.pl
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
tel. 261 335 573
SZEF WYDZIAŁU - ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
tel. 261 335 562
SZEF WYDZIAŁ REKRUTACJI
tel. 261 335 570
INFORMACJE O NABORZE DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 335 564
INFORMACJE O NABORZE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
tel. 261 335 565
INFORMACJE O NABORZE DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
tel. 261 335 597
INFORMACJE O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
tel. 261 335 576 
INFORMACJE O NABORZE DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO
tel. 261 335 564
INFORMACJE DLA SZEREGOWYCH REZERWY (po zasadniczej i zawodowj służbie)
tel. 261 335 588
INFORMACJE DLA PODOFICERÓW I OFICERÓW REZERWY
tel. 261 335 566
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE
tel. 261 335 568, 261 335 578 
REKLAMOWANI NA WNIOSEK I Z URZĘDU
tel. 261 335 588
DUBLIKATY KSIĄŻECZEK WOJSKOWYCH, WPISY O UREGULOWANYM STOSUNKU WOJSKOWYM
tel. 261 335 588, 261 335 566 
ŚRODKI TRANSPORTOWE
tel. 261 335 574
REKONWERSJA
tel. 261 335 579

Wojskowy Komendant Uzupełnień
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

W poniedziałek 13.00-16.00

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Giżycku informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 ), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
przedmiotu sprawy, której dotyczy
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP