Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne
USTAWA O WETERANACH
DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
INFORMACJE OGÓLNE
Z dniem 30 marca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego.

Weteranem działań poza granicami państwamoże być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
  1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Obszerne informacje dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami kraju można uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej - WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło cztery linie telefoniczne, pod którymi w godzinach 8.00 - 14.00 (od poniedziałku do piątku) specjaliści z Departamentu Spraw Socjalnych MON będą udzielali informacji nt. ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i uprawnień, które z niej wynikają.
22 6 874 321
22 6 845 087
22 6 874 111
22 6 846 706
Dodatkowo można zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl
WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA w OLSZTYNIE
Informuję, iż celem zwiększenia dostępności opieki psychologicznej i rozpowszechniania działalności psychologicznej, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w 2014 roku weterani, uczestnicy misji poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii w godzinach popołudniowych, jak również mogą skorzystać z nowych form pomocy psychologicznej organizowanych przez Pracownię.

W poniedziałki i środy Psychologiczny Punkt Konsultacyjny jest otwarty do godziny 18.00.
We wtorki psycholog WPPsych pełni dyżur na terenie JW 3674 (budynek biblioteki) dla osób zainteresowanych kontaktem z psychologiem poza terenem Pracowni.
W środy w godzinach 15.15 - 16.00 odbywają się spotkania dla osób ze środowiska wojskowego, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Szczegółowe informacje w zakresie zapisów na konsultację dostępne są pod nr telefonu (89) 542 34 72.
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP