Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Wojska Obrony Terytorialnej stanowią piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok wojsk lądowych i specjalnych, marynarki wojennej oraz sił powietrznych). Mottem WOT są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Przed żołnierzami obrony terytorialnej stawianych jest wiele zadań, w tym:

 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.


Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno żołnierzy zawodowych jak i cywili, pełniących nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Obowiązek TSW pełniony jest w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Osoby, które zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, mają szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby);
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

 

Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad Obrony Terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej:

 • 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, które w 2017 roku przekształciło się w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie, równolegle powstały 3 brygady obrony terytorialnej, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina;
 • Przed końcem 2017 roku powstały trzy kolejne brygady obrony terytorialnej (dwie na terenie woj. Mazowieckiego w Ciechanowie i Radomiu i jedna w Olsztynie);
 • Przed końcem 2018 roku zostanie utworzone pięć kolejnych brygad obrony terytorialnej (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź);
 • W 2019 roku nastąpi utworzenie ostatnich sześciu brygad obrony terytorialnej (jedna na terenie woj. śląskiego, pozostałe w rejonach: Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry).

Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.

 WOT_MAPA

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
Obrony Terytorialnej

Zgodnie z Decyzją Nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów OT, nabór na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzony jest spośród:
1żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej:
•posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
•podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,

Terminy i warunki naboru:

Żołnierze TSW, o których mowa w pkt. 1, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy JW, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, w następujących terminach: w 2018 roku i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

  
 • BIP