Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 sierpnia 2018
Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego w WOT.Wojskowy Komendant Uzupełnień w Giżycku informuje o możliwości podnoszenia kwalifikacji przez cywilny personel medyczny pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych, oraz poprzez dofinansowanie kosztów studiów, nauki, staży, kursów lub specjalizacji, zwłaszcza
w specjalizacjach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, gdy poziom i kierunek nauki są zbieżne
z wymaganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym. Programami objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12 miesiąca służby.

W WOT czeka miejsce dla 4 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.terytorialsi.mil.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl

    
  • BIP