Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku - WOLNE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 5 PINŻ SZCZECIN PODJUCHY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 lipca 2018
WOLNE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 5 PINŻ SZCZECIN PODJUCHYWKU w Giżycku informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

5 pinż Szczecin Podjuchy
ul. Metalowa 39

kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 01.08.2018r., 08.08.2018r., 22.08.2018r. oraz 29.08.2018r.   

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

podoficer specjalista S-1 -  chor. Sławomir NIKODEM
tel. 261454788, kom. 885210005
podoficer S-1 - kpr. Krzysztof PERŻYŁO
tel. 261454788;

 Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  powyżej;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl