Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 czerwca 2018
WOLNE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JW. 4808 W GOŁDAPIJednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.

KWALIFIKACJE SĄ PRZEPROWADZONE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK w DWÓCH GARNIZONACH AŻ DO ODWOŁANIA początek każdorazowo o godz. 10.00
w garnizonie Gołdap  przy ul. Partyzantów 33
w garnizonie Elbląg  przy ul. Kwiatkowskiego 15


WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wiek – poniżej 34 roku życia
 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 4. odbyta  służba przygotowawcza (zaświadczenie o ukończeniu służby)  zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględniamy służby zastępczej),
 5. niekaralność,
 6. dobry stan zdrowia;
 7. Pozytywnie zdany sprawdzian z WF.


KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
 2. strój sportowy,
 3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa ,prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
 4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
 5. zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

Telefony kontaktowe:
Garnizon Gołdap – 261-336-244;    
Garnizon Elbląg – 261-313-216
 
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY NA MIEJSCU W DNIACH PROWADZENIA KWALIFIKACJI.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl