Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 czerwca 2018
WOLNE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1230 WARSZAWA WESOŁAWKU w Giżycku Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 27.06.2018r. od godz. 08.00
Kierowani kandydaci powinni:

  • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
  • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
  • posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.


Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

  • wypełnienie ankiety personalnej;
  • test sprawnościowy z WF;
  • rozmowa kwalifikacyjna.


Informacje można uzyskać:

  • Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108;
  • Oficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-304,
  • Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-344, 261-812-109.
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl