Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 czerwca 2018
WOLNE STANOWISKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4071 ŻAGAŃInformuję, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
  • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — kompletowanie niezbędnych dokumentów
Etap III — rozmowa kwalifikacyjna.
Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie
internetowej oraz podanie do wiadomości zainteresowanym żołnierzom rezerwy.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
por. Janusz MAC, tel. 261 -688-360,
st. sierż. Piotr STANASZEKI tel. 261-688-364.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl