Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku - KWALIFIKACJE DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ !!! NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 kwietnia 2018
KWALIFIKACJE DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ !!! NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH
15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy


UWAGA!!!
KWALIFIKACJE DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ !!!
NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikację
do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych,
KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK o godz. 10.00 W DWÓCH GARNIZONACH:
W GARNIZONIE GOŁDAP przy ul. Partyzantów 33
W GARNIZONIE ELBLĄG przy ul. Kwiatkowskiego 15

KANDYDACI POWINNI MIEĆ ZE SOBĄ:

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
 2. strój sportowy,
 3. dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczka wojskowa,prawo jazdy itp.),
 4. Wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie, oraz posiadane uprawnienia, (świadectwa, zaświadczenia, dyplomy)
 5. zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

WARUNKI NABORU

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wiek - poniżej 34 roku życia,
 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 4. odbyta służba przygotowawcza (zaświadczenie o ukończeniu służby) lub zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględniamy służby zastępczej),
 5. niekaralność,
 6. dobry stan zdrowia;
 7. rozmowa kwalifikacyjna,
 8. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

Telefony kontaktowe:
Garnizon Gołdap - 261-336-244 .
Garnizon Elbląg-261-313-216 .

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY NA MIEJSCU W DNIACH PROWADZENIA KWALIFIKACJI.
 


generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
Moniuszki 7
11-500 Giżycko
tel. 261335573
fax. 261335560
wkugizycko@ron.mil.pl